Julkinen taide

Kiinteistötaideteosten tekemisessä on aina huomioitava ympäristön vaatimukset. Kun teokset jäävät paikoilleen vuosikymmeniksi ja ovat osa ihmisten jokapäiväistä elinympäristöä, on niiden kestettävä ajan hammasta sekä laadullisesti että esteettisesti. Lisäksi teosten toteutustavan on sovelluttava kulloiseenkin kohteeseen. Parhaimmillaan julkista taidetta suunniteltaessa ja toteutettaessa syntyy uusia innovaatioita, kun monien eri ammattien taitajat kohtaavat toisensa.

Olen tehnyt julkisia taideteoksia sekä betonista että keramiikasta yhteistyössä rakennusyhtiöiden ja kaupungin kanssa.